Cybersecurity Compliance
Cybersecurity Compliance

Směrnice NIS 2 a normy ISO/IEC

Moderní doba s sebou přináší nové výzvy. Na ty reaguje i právo. Ve středu rozsáhlých úprav připravovaných v Evropské unii v oblasti kybernetické bezpečnosti vynikají zejména tři návrhy právních předpisů. Ty jsou označované zkratkami NIS2, DMA (akt o digitálních trzích), a DSA (akt o digitálních službách) a dle předpokladů se dotknou až tisíců nových subjektů.

Máte zájem o školení?

V případě zájmu účastnit se školení o kybernetické bezpečnosti nás kontaktujte a my Vám sdělíme podrobnosti.

Řada osob je a nově bude povinna zavádět bezpečnostní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně řízení aktiv, rizik a dodavatelů, reakce na kyberbezpečnostní incidenty a jejich hlášení a mnoha dalších činností.

V oblasti kybernetické bezpečnosti je také velmi aktivní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB, který disponuje širokými pravomocemi – kontroluje, ukládá sankce, vydává metodiky a varování.

Právní úprava kybernetické bezpečnosti se tak velmi dynamicky vyvíjí. Často je s ní tak spojeno více otázek než odpovědí. KPMG společně s advokátní kanceláří Toman a partneři v tomto ohledu disponuje unikátním know-how, které jsme získali i díky bohatým praktickým zkušenostem s právním poradenstvím klientům v této oblasti. 

Poradíme vám jak se orientovat v právní jungli a předejít nejen kyberbezpečnostním incidentům, ale i nepříjemným pokutám.

Směrnice NIS 2. Tisícům soukromých společností a veřejné správě mohou vzniknout nové kyberbezpečnostní povinnosti

PRÁVNÍ SERVIS | Evropští zákonodárci, tedy parlament a Evropská rada, dosáhli dohody o revidované směrnici o opatřeních k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii („NIS 2“). Ta je stěžejní legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tisícům soukromých společností a orgánům veřejné správy v ČR tak vzniknou v této oblasti nové povinnosti.

Zobrazit více

Jsme flixibilní

Kontaktujte nás.

Praktický příklad - Jak to funguje v praxi...

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost.

Kontaktujte nás