Školení kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost zpravidla vyžaduje komplexní pojetí. Každý článek vaší společnosti totiž hraje v jejím zajištění svou specifickou roli.

Rozhodující přitom není, kolik vaše firma utrácí za technologie. Největším rizikem v mnoha případech bývají neinformovaní zaměstnanci.

Přes 80 % všech hackerských útoků využívá chyb lidí.
Předejděte tomu komplexním školením vás a vašich zaměstnanců!

mortarboard copy

Školení pro zaměstnance

Školení zaměstnanců základů kybernetické bezpečnosti.

Jednodenní školení – 2 hodiny, pauza a 2 hodiny

mortarboard copy

Školení pro management

Školení pro management základů kybernetické bezpečnosti.

Jednodenní školení – 2 hodiny, pauza a 2 hodiny

Koncept školení
Základy kybernetické bezpečnosti

star

Cíle

Úvod do problematiky kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických i organizačních nástrojů. Výsledkem školení je zvýšení kybernetické odolnosti celé společnosti a zavedení kontinuálního přístupu ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni zaměstnanci.

Přínosy

• Seznámení se s problematikou kybernetické bezpečnosti

• Seznámení s technickými a organizačními nástroji kybernetické bezpečnosti

• Vysvětlení a seznámení s techniky a taktiky kybernetického útoku a obrany

• Porozumění pojmům jako ISMS, vysvětlení oblastí jako je 802.1x, BYOD, PAM ad.

• Pochopení cílů bezpečnosti informací a vztahu řízení bezpečnosti informací
k zájmům organizace.

Formát školení

Standardně prezenční formou nebo online. Kurz je teoretický
se závěrečným vyhodnocením.

Cílová skupina

• Kdokoliv, kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled.

• Zaměstnavatelé, kteří potřebují u managementu a zaměstnanců zvýšit povědomí v oblasti bezpečnosti informací.

• Technické role jiných oblastí ICT za účelem získání základního povědomí o bezpečnosti informací

• Široká veřejnost se zájmem o moderní trendy v bezpečnosti informací

Obsah školení

Struktura školení Vám dá přesný přehled o oblastech informací, které zazní na školení. V případě zájmu si můžete stáhnout strukturu obou produktu stáhnout ve formátu .pdf

Kontaktní formulář

V případě zájmu o školení nás můžete oslovit pomocí telefonu, emailu nebo kontaktního formuláře.

Praktický příklad - Jak to funguje v praxi...

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost.

Kontaktujte nás