Školení kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost zpravidla vyžaduje komplexní pojetí. Každý článek Vaší společnosti totiž hraje v jejím zajištění svou specifickou roli.

Rozhodující přitom není, kolik Vaše firma utrácí za technologie. Největším rizikem v mnoha případech bývají neinformovaní zaměstnanci.

Přes 80 % všech hackerských útoků využívá chyb lidí. Předejděte tomu komplexním školením Vás a Vašich zaměstnanců!

Ikona

Školení pro zaměstnance

Školení zaměstnanců základů kybernetické bezpečnosti.


Jednodenní školení – 2 hodiny, pauza a 2 hodiny

Objednávkový formulář

Ikona

Školení pro management

Školení pro management základů kybernetické bezpečnosti.


Jednodenní školení – 2 hodiny, pauza a 2 hodiny

Objednávkový formulář

Koncept školení

Základy kybernetické bezpečnosti

Cíle

Cíle

Úvod do problematiky kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických i organizačních nástrojů. Výsledkem školení je zvýšení kybernetické odolnosti celé společnosti a zavedení kontinuálního přístupu ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni zaměstnanci.

Přínosy

 • Seznámení se s problematikou kybernetické bezpečnosti
 • Seznámení s technickými a organizačními nástroji kybernetické bezpečnosti
 • Vysvětlení a seznámení s techniky a taktiky kybernetického útoku a obrany
 • Porozumění pojmům jako ISMS, vysvětlení oblastí jako je 802.1x, BYOD, PAM ad.
 • Pochopení cílů bezpečnosti informací a vztahu řízení bezpečnosti informací k zájmům organizace

Formát školení

Standardně prezenční formou nebo online. Kurz je teoretický se závěrečným vyhodnocením.

Cílová skupina

 • Kdokoliv, kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled
 • Zaměstnavatelé, kteří potřebují u managementu a zaměstnanců zvýšit povědomí v oblasti bezpečnosti informací
 • Technické role jiných oblastí ICT za účelem získání základního povědomí o bezpečnosti informací
 • Široká veřejnost se zájmem o moderní trendy v bezpečnosti informací

Kontaktní formulář

V případě zájmu o školení nás můžete oslovit pomocí telefonu, emailu nebo kontaktního formuláře.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Jsme flexibilní.

Kontaktujte nás.

Obsah školení

Struktura školení Vám dá přesný přehled o oblastech informací, které zazní na školení. V případě zájmu si můžete stáhnout strukturu obou produktů stáhnout ve formátu .pdf

Struktura – Školení zaměstnanců

 • 1. Úvod do školení a kybernetické bezpečnosti
  • A. Ukázka
  • B. Historie s časovým vývojem od prvního výskytu až do současnosti
  • C. Dopady škod napáchaných bezpečnostními incidenty
   • a. Proč je kybernetická bezpečnost důležitá
   • b. Threatmap
  • D. Vnitropodnikové hrozby
 • 2. Kybernetická bezpečnost
  • A. Co je to kybernetická bezpečnost a čím se zabývá
   • a. CIA triády – důvěrnost, integrita a dostupnost
   • b. Základní pojmy – identita, aktiva, zranitelnost...
  • B. Legislativnírámec
   • a. Zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti
   • b. ISMS – Systém řízení bezpečnosti informací
    • a. Vymezení ISMS
    • b. Organizační opatření
    • c. Technická opatření
    • d. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace
    • e. Kybernetický bezpečnostní incident
    • f. Reaktivní opatření
    • g. Shrnutí
   • c. Instituce a orgány zabývající se kybernetickou bezpečností v ČR
 • 3. „RED TEAM“ Kybernetický útok
  • A. Klasifikace útočníků a jejich příklady
   • a. Hobbyst
   • b. Organized crime
   • c. Nation-state actors
   • d. Hacktivist
   • e. Terrorist
  • B. Cíle útočníků
   • a. Individua
   • b. Společnosti
   • c. Banky
   • d. Vláda
   • e. Média
   • f. Extrémisti
  • C. Formy kybernetických útoků
   • a. Malware
   • b. Phishing
   • c. Craking
   • d. SQL Injection a Cross-site scripting
   • e. Man-in-the Middle a Hijacking
   • f. Sociální inženýrství
   • g. Fake advertising
   • h. DoS a DDoS email/web server
   • i. SPAM
   • j. Injection
   • k. DNS spoofing
   • l. Sniffing
   • m. Cybersquatting
   • n. Mimicking
   • o. Kyberterorismus
   • p. Zero-day
  • D. Nejčastějšízranitelnosti
   • a. Validace vstupu
   • b. Řízení vstupu
   • c. Autentizace
   • d. Objetí autorizace
   • e. Ošetření chyb
   • f. Neověřené zdroje
  • E. Fáze kybernetického útoku
   • a. Identifikace
   • b. Přístup
   • c. Eskalace
   • d. Vytrvalost
   • e. Exfiltrace
   • f. Útok
   • g. Zahlazení
 • 4. „BLUE TEAM“ Kybernetická obrana
  • A. Přehled bezpečnostních nástrojů a opatření
   • a. Rozšiřovaní myšlenky o kybernetické bezpečnosti
   • b. Firewall
   • c. 802.1x
   • d. IPS, IDS
   • e. EDR
   • f. SSL koncentrátor
   • g. Sondy detekce průniku
   • h. Antivir
   • i. Proxy Servery
   • j. Identity management
   • k. MDM
   • l. Vulnerability scannery
   • m. Bezpečnostní dohled (SIEM a SOC)
   • n. SPAM filter
   • o. Sandbox
   • p. Securitypatch
   • q. Penetračnítesty
   • r. Vulnerability scanning
   • s. Vzdělávání
  • B. Reakce kybernetické obrany a průběh
   • a. Příprava
   • b. Identifikace
   • c. Zadržování
   • d. Vymýcení
   • e. Obnova
   • f. Poučení
 • 5. Rizikové chování
  • a. Surfování na internetu bezpečně
  • b. Důvěrné dokumenty
  • c. Osobní údaje na internetu
  • d. Platby přes internet
  • e. Jak poznat důvěryhodný web a online obchodníka
  • f. E-mailová komunikace bezpečně
  • g. Hesla
  • h. Stahování programů
  • i. Používání cizích zařízení
  • j. Připojení z cizí sítě
  • k. Chytrý mobilní telefon
  • l. Zálohování a obnova
 • 6. Rizikové jevy
  • a. Sociální sítě
  • b. Sociální bubliny
  • c. Netolismus
  • d. Počítačové hry
  • e. Pornografie
  • f. Sexting
  • g. Kybergrooming
  • h. Kyberstalking
  • i. Kyberšikana
  • j. Hatespeech
  • k. Dezinformace
 • 7. Závěrečné zhodnocení
 • 8. Test a vyhodnocení

Struktura – Školení pro management

 • 1. Úvod do školení a kybernetické bezpečnosti
  • a. Ukázka
  • b. Historie s časovým vývojem od prvního výskytu až do současnosti
  • c. Dopady škod napáchaných bezpečnostními incidenty
   • a. Proč je kybernetická bezpečnost důležitá
   • b. Threat map
  • d. Vnitropodnikové hrozby
 • 2. Kybernetická bezpečnost
  • a. Co je to kybernetická bezpečnost a čím se zabývá
   • b. CIA triády – důvěrnost, integrita a dostupnost
   • c. Základní pojmy – identita, aktiva, zranitelnost…
  • b. Legislativní rámec
   • a. Zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti
   • b. ISMS – Systém řízení bezpečnosti informací
    • a. Vymezení ISMS
    • b. Organizační opatření
    • c. Technická opatření
    • d. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace
    • e. Kybernetický bezpečnostní incident
    • f. Reaktivní opatření
    • g. Shrnutí
  • c. Instituce a orgány zabývající se kybernetickou bezpečností v ČR
 • 3. „RED TEAM“ Kybernetický útok
  • a. Klasifikace útočníků a jejich příklady
   • a. Hobbyst
   • b. Organized crime
   • c. Nation - state actors
   • d. Hacktivist
   • e. Terrorist
  • b. Cíle útočníků
   • a. Individua
   • b. Společnosti
   • c. Banky
   • d. Vláda
   • e. Média
   • f. Extrémisti
  • c. Formy kybernetických útoků
   • a. Malware
   • b. Phishing
   • c. Craking
   • d. SQL Injection a Cross-site scripting
   • e. Man-in-the Middle a Hijacking
   • f. Sociální inženýrství
   • g. Fake advertising
   • h. DoS a DDoS email/web server
   • i. SPAM
   • j. Injection
   • k. DNS spoofing
   • l. Sniffing
   • m. Cybersquatting
   • n. Mimicking
   • o. Kyberterorismus
   • p. Zero-day
  • d. Nejčastější zranitelnosti
   • a. Validace vstupu
   • b. Řízení vstupu
   • c. Autentizace
   • d. Objetí autorizace
   • e. Ošetření chyb
   • f. Neověřené zdroje
  • e. Fáze kybernetického útoku
   • a. Identifikace
   • b. Přístup
   • c. Eskalace
   • d. Vytrvalost
   • e. Exfiltrace
   • f. Útok
   • g. Zahlazení
 • 4. „BLUE TEAM“ Kybernetická obrana
  • a. Přehled bezpečnostních nástrojů a opatření
   • a. Rozšiřovaní myšlenky o kybernetické bezpečnosti
   • b. Firewall
   • c. 802.1x
   • d. IPS, IDS
   • e. EDR
   • f. SSL koncentrátor
   • g. Sondy detekce průniku
   • h. Antivir
   • i. Proxy Servery
   • j. Identity management
   • k. MDM
   • l. Vulnerability scannery
   • m. Bezpečnostní dohled (SIEM a SOC)
   • n. SPAM filter
   • o. Sandbox
   • p. Security patch
   • q. Penetrační testy
   • r. Vulnerability scanning
   • s. Vzdělávání
  • b. Reakce kybernetické obrany a průběh
   • a. Příprava
   • b. Identifikace
   • c. Zadržování
   • d. Vymýcení
   • e. Obnova
   • f. Poučení
 • 5. Systém řízení bezpečnosti informací ISMS
  • 1. Organizační opatření
   • a. Systém řízení bezpečnosti informací – ISMS
    • a. PDCA cyklus (Plan – Do – Check – Act)
    • b. ISO/IEC 27001
    • c. Stanovení rozsahu
   • b. Řízení aktiv
   • c. Řízení rizik
   • d. Organizační bezpečnost
   • f. Řízení dodavatelů
   • g. Bezpečnost lidských zdrojů
   • h. Řízení provozu a komunikací
   • i. Řízení změn
   • j. Řízení přístupu
   • k. Akvizice, vývoj a údržba
   • l. Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
   • m. Řízení kontinuity činností
   • n. Audit kybernetické bezpečnosti
   • o. Fyzická bezpečnost
  • 2. Technická opatření
   • 1. Bezpečnost komunikačních sítí
   • 2. Správa a ověřování identit
   • 3. Řízení přístupových oprávnění
   • 4. Ochrana před škodlivým kódem
   • 5. Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů
   • 6. Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
   • 7. Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
   • 8. Aplikační bezpečnost
   • 9. Kryptografické prostředky
   • 10. Zajišťování úrovně dostupnosti informací
   • 11. Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy
   • 12. Digitální služby
  • 3. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace
  • 4. Kybernetický bezpečnostní incident
  • 5. Reaktivní opatření a kontaktní údaje
 • 6. Praktická aplikace teoretických znalostí na fiktivní společnosti
 • 7. Závěrečné zhodnocení
 • 8. Test a vyhodnocení

Máte zájem o školení?

V případě zájmu účastnit se školení o kybernetické bezpečnosti nás kontaktujte a my Vám sdělíme podrobnosti.

Kontakt